Terrorismebestrijding

Richtlijn Terrorismebestrijding

Terroristische gelden bevriezen

Passagiersgegevensrichtlijn

Advies speciale commissie

Terrorisme is één van de grootste grensoverschrijdende uitdagingen van onze tijd. Het CDA zet zich daarom in voor meer Europese samenwerking in de strijd tegen terreur, zodat deze efficiënter gevoerd kan worden.

Met de Europese richtlijn terrorismebestrijding zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd de strijd tegen het terrorisme in de EU-lidstaten te harmoniseren. Naast het plegen van terroristische aanslagen of het deel uitmaken van een terroristische groep, worden nu ook andere activiteiten strafbaar in alle EU-lidstaten. Denk daarbij aan voorbereidende handelingen en acties van tussenpersonen zoals training, werving, het aanzetten tot en verheerlijken van terrorisme, reizen voor terroristische doeleinden en het financieren van terroristische activiteiten. Ook is de mogelijkheid om grensoverschrijdende tegoeden van terroristen en zware criminelen te bevriezen sterk verbeterd.

Bovendien moeten luchtvaartmaatschappijen op basis van de richtlijn ‘persoonsgegevens van passagiers’ de passagiersgegevens doorgeven aan de nationale autoriteiten om zo gezochte criminelen en mogelijke terroristen eerder in het vizier te krijgen.

Daarnaast is een speciale parlementaire commissie in het leven geroepen die heeft onderzocht tegen welke obstakels we in Europa nog aanlopen bij het antiterreurbeleid. Met het moderniseren van Europese gegevenssystemen en het verbeteren van gegevensuitwisseling tussen lidstaten is de Europese Commissie inmiddels al aan de slag gegaan. Ook bij de uitwerking van die wetgeving is het CDA zeer actief betrokken door als rapporteur dit dossier op zich te nemen namens het parlement.

Jeroen Lenaers is vicevoorzitter van deze bijzondere commissie Terrorismebestrijding:

“Hoewel er veel stappen zijn gezet in de afgelopen jaren, moet er nog meer gebeuren om terrorisme echt effectief te kunnen bestrijden. Neem bijvoorbeeld het beleid tegen haatpredikers. Elke lidstaat doet daar wel iets mee, maar een Europese zwarte lijst voorkomt dat een prediker de grens oversteekt en daar dezelfde problemen veroorzaakt. Daarom hebben wij deze maatregelen aan de Europese Commissie geadviseerd.” - Jeroen Lenaers

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.