Uitbreiding EU

  • De  toetredingsgesprekken met Turkije moeten stoppen
  • Verdere uitbreiding van de EU is de komende vijf jaar wat het CDA betreft niet aan de orde.
  • Het CDA wil geen toetreding van landen die onze kernwaarden niet onderschrijven
  • De toetredingscriteria zijn altijd leidend.Toetreding kan alleen gebeuren als landen volledig
    voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals deze zijn beschreven in het Europese
    Verdrag en in de Kopenhagen-criteria. Hier moet Europa streng op toezien
  • Uitbreiding van Europa mag geen doel op zich zijn
  • De landen op de Balkan zijn speelbal geworden van internationale machtsverhoudingen en verdienen daarom bijzondere aandacht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.