Programmacommissie voor de Europese verkiezingen van start
Het landelijk bestuur en de verenigingsraad hebben een programmacommissie samengesteld. De commissie heeft de opdracht gekregen om een concept verkiezingsprogramma te schrijven voor de verkiezingen van het nieuwe Europees Parlement. Deze vinden plaats op donderdag 6 juni 2024. Het programma dient enerzijds als leidraad voor het werk van de nieuw te verkiezen Europese volksvertegenwoordigers en anderzijds als richtlijn voor de campagne.

Proces

De werkzaamheden van de programmacommissie vinden plaats tussen mei 2023 en november 2023. Na behandeling en feedback door het landelijk bestuur (oktober en november 2023) wordt het concept programma gepresenteerd aan de verenigingsraad (eind november 2023) en vervolgens aan de partij. Hierna krijgen gemeentelijke en provinciale afdelingen de gelegenheid om amendementen op het concept in te dienen. Op het verkiezingscongres van 9 maart 2024 wordt het definitieve programma vastgesteld door de leden.

De commissie zal de CDA-leden daarnaast betrekken bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma, onder andere via de website, de nieuwsbrief en de netwerken.

Het concept verkiezingsprogramma wordt omstreeks 19 december opgeleverd. Gemeentelijke afdelingen worden geadviseerd om tussen 19 december en 31 januari de ALV te plannen om amendementen aan te dragen bij de provinciale afdeling. Provincies, netwerken en gelieerde organisaties hebben tot 14 februari om amendementen aan te leveren bij het CDA partijbureau.

Oproep input leden

​De leden worden opgeroepen om hun bijdrage te leveren via het emailadres van de commissie: [email protected]

Samenstelling programmacommissie

De programmacommissie bestaat uit: 

  • Daan Versteeg, voorzitter (Advocaat Europees recht)
  • Gerda Verburg (Vml. minister LNV)
  • Robbert van Eerd (Lid Commissie Buitenland)
  • Iris Bouwers (Agrarisch ondernemer)
  • Barend Tensen (Adviseur Europa Decentraal)
  • Diederick van Wijk (Onderzoeker buitenlands en Europees beleid)
  • Clemens van den Berg (Onderzoeker en historicus van de Europese integratie)
  • Ciel Stevens-Meewis (Lid Landelijk Bestuur CDA)

Vanuit het partijbureau wordt de commissie ondersteund door Herman de Vries (Internationaal Secretaris) en Hielke Onnink (Beleidsmedewerker Politiek en Bestuur)

Meer lezen over de Europese Verkiezingen? Klik op één van onderstaande buttons om naar de juiste webpagina te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.