Voordat Ferdinand Grapperhaus minister van Justitie en Veiligheid werd was hij 33 jaar advocaat in Amsterdam en daarnaast sinds 11 jaar hoogleraar Europees arbeidsrecht in Maastricht. Ook was hij tien jaar kroonlid van de Sociaal Economische Raad. ‘Ik heb altijd de drijfveer gehad om bij het openbaar bestuur betrokken te zijn. Dat is de drijvende kracht van de samenleving.’

‘De belangrijkste uitdaging van ons ministerie van Justitie en Veiligheid, is om voor mensen een veilige en vrije samenleving te waarborgen waarin iedereen zijn rechtvaardige deel krijgt. Dat is een behoorlijke klus in een land dat bedreigd wordt door internationaal terrorisme en door lokale ondermijnende criminaliteit. Ik heb vier speerpunten voor mijn beleid geduid: de aanpak van ondermijnende criminaliteit (drugshandel en fraude bijvoorbeeld), terreurbestrijding, cybersecurity en de aanpak van cybercrime en het voltooien van het proces tot een nationale politie.’

‘Toen Sybrand Buma mij voor deze portefeuille vroeg, heeft hij meteen gezegd dat het een heel zware klus wordt. En dat is ook zo; onder mijn ministerie vallen de politie, het OM, terreurbestrijding, de brandweer, het NFI… Daarmee ben ik verantwoordelijk voor 130.000 mensen. Ik kijk er erg naar uit om met hen de komende jaren aan de slag te gaan. Ik ben zeer onder de indruk van de deskundigheid en daadkracht van de mensen met wie ik werk.’ 

‘De vier speerpunten die ik noemde zijn echt belangrijk de komende jaren. Over vier jaar hoop ik dat we terreur van ons weg hebben weten te houden en dat de nationale politie definitief een werkend geheel is. En voorts dat we flinke stappen naar de toekomst hebben gezet door mogelijkheden om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en het vergroten van onze cybersecurity.’

Hij is de oudste zoon van voormalig staatssecretaris van Financiën Ferd Grapperhaus. Hij is weduwnaar en vader van vier kinderen. Inmiddels is hij hertrouwd.

In zijn vrije tijd doet Grapperhaus aan wielrennen en gewichtheffen. Hij is enthousiast bezoeker van de meest uiteenlopende concerten, klassiek en modern.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.