03 maart 2017

"Sluiting jeugdgevangenis is weggooien van kennis en ervaring"

Een mogelijke sluiting van de justitiële jeugdinrichting (JJI) in Lelystad gaat ten koste van de kennis en ervaring die de afgelopen twaalf jaar zijn opgebouwd. De jonge cliënten zullen naar instellingen gaan die minder tijd en ervaring hebben voor een goede begeleiding. Dat bleek tijdens een bezoek van een CDA-delegatie onder aanvoering van Kamerlid Madeleine van Toorenburg aan de inrichting.

Het CDA heeft om die reden al geprotesteerd tegen de mogelijke sluiting. Het huidige kabinet is van plan een aantal JJI’s te sluiten, waaronder die in Lelystad. Van Toorenburg, die al vaker kritiek heeft geuit op het sluiten van gevangenissen, zegt dat de jeugdinrichting juist goed werk aflevert.

“Er wordt uitgebreid met de jongeren gewerkt om gedrag, onderwijs en ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan mogelijk te maken,” zei ze tijdens haar bezoek in Lelystad.  “Juist de intensieve begeleiding en aandacht  maken dat er goede resultaten behaald kunnen worden bij deze jongeren. Het is zonde om die kennis weg te bezuinigen."

Het gaat om jongeren tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking, soms met gedragsstoornis.

Eigen benen
In de ontmoeting tussen de CDA-delegatie en een aantal cliënten kwam ook naar voren dat het lastig is om op eigen benen te staan als de tijd in de JJI er op zit. Kandidaat-Kamerlid Chris Schotman uit Dronten hoorde van een cliënt het voorbeeld dat het tegenwoordig voor veel beroepen noodzakelijk is om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben.  Vaak krijgt een ex-cliënt uit een JJI die niet.

"De vraag is of zo’n verklaring in alle gevallen echt nodig is. In samenwerking met de reclassering zou er meer maatwerk geboden kunnen worden in de begeleiding naar werk," vindt Schotman.

Buiten beeld
Het besluit voor de sluiting van de JJI’s in Nederland is door het kabinet uitgesteld tot na de verkiezingen. Van Toorenbug betwijfelt of er echt te weinig jongeren zijn die in dergelijke instellingen opgenomen moeten worden. “Door te weinig capaciteit om aangiften op te nemen en het besluit rond te krijgen, blijft deze groep jongeren steeds vaker buiten beeld,” zegt ze. “En dat is jammer. De JJI heeft een bewezen kwaliteit in behandeling en aanpak opgebouwd. Dat mag niet verloren gaan."

 

Een schematisch overzicht van activiteiten van de JJI (bron: www.intermetzo.nl)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.