02 juni 2017

Provincie komt met nieuw voorstel voor 'bootjes' in vaarten

Het afmeren van pleziervaartuigen in de provinciale vaarwegen wordt (weer) toegestaan. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten op aandringen van Provinciale Staten, mede op initiatief van het CDA. 

De kwestie kwam vorig jaar zomer aan de orde toen inwoners van Noordoostpolder, met name Marknesse, plotseling te horen kregen dat ze hun bootjes niet meer mochten afmeren in de vaarten. In de meeste gevallen ging het om mensen die aan het water wonen en gewend waren hun bootjes vlak achter hun huis neer te leggen.

De CDA-fractie heeft vorig jaar zomer vragen gesteld hierover, omdat het afmeren van deze bootjes op deze plekken in de praktijk nauwelijks tot problemen leidde.

Het college van GS stelt nu voor om een en ander toe te staan, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo mogen boten niet te dicht bij sluizen en bruggen worden afgemeerd en ook niet buiten de bebouwde kom. Bovendien mag dit afmeren alleen tijdens het vaarseizoen, van april t/m oktober.

Booteigenaren die op deze manier hun vaartuig bij hun huis willen afmeren, moeten daarvoor een ontheffing aanvragen. GS wil daarvoor een "marktconforme vergoeding" vragen. Deze laatste maatregel gaat pas in 2018 in.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.