13 juli 2017

CDA schrikt van forse prijsstijgingen in busvervoer

De CDA-fractie in Provinciale Staten is geschrokken van de soms forse stijgingen van de busabonnementen voor scholieren in Urk, Noordoostpolder en Dronten. In sommige gevallen gaat het om een stijging tot 70%. Dit heeft te maken met de nieuwe abonnementenstructuur van busvervoerder Connexxion die op 1 juli is ingegaan.

Vòòr 1 juli was de prijs van een abonnement afhankelijk van de gereisde afstand. Zo kostte een maandabonnement voor scholieren tussen Urk en Emmeloord €52. Sinds 1 juli is er echter één regionaal abonnement, ongeacht de reisafstand. De prijs is in de hele regio gelijk: €89,-. De scholier die van Urk naar Emmeloord reist is per maand dus bijna €40,- méér kwijt.

Connexxion
Het CDA vindt deze prijsstijging veel te groot. “Connexxion heeft voortdurend gezegd dat de prijsschommelingen beperkt zouden zijn,” zegt CDA-fractievoorzitter Chris Schotman, “maar dat valt in de praktijk dus erg tegen. “

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de nieuwe tarieven al per 1 juli goedgekeurd. Schotman: “We zijn er als Provinciale Staten pas op 28 juni over geïnformeerd, dus drie dagen voordat de nieuwe abonnementen in zijn gegaan. Dat was wel érg kort dag. We willen nu van Gedeputeerde Staten weten of deze enorme prijsstijgingen bekend waren bij de provincie, en of we er nog iets aan kunnen doen.”

Propvol
Het CDA vindt bovendien dat het nog maar de vraag is of de reiziger iets terugkrijgt voor de fors hogere tarieven. “De scholierenlijnen tussen Urk en Emmeloord zitten nu al elke ochtend propvol. Zullen de duurdere abonnementen ervoor zorgen dat daarin iets verandert? Wij zijn bang van niet,” aldus Schotman.

De CDA-fractie maakt zich ook zorgen over de mogelijke effecten van de nieuwe tarieven. “Mensen in de kleine kernen die nu veel meer moeten betalen zullen misschien minder gauw de bus pakken maar de auto, met negatieve effecten op het milieu. Denk ook aan de leefbaarheid van kleine kernen als bewoners niet meer zo snel de bus nemen.”

 

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van het CDA op 12 juli onderstaande vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten:

- Was GS op de hoogte van de forse prijsverschillen die zouden ontstaan voor scholieren en forensen in Noordoostpolder en Urk die korte afstanden (bijvoorbeeld naar Emmeloord) reizen, in vergelijking met de oude tarieven?

- Zijn de prijsverschillen die zouden ontstaan van tevoren besproken met Connexxion en/of de overige partijen in deze? Zo ja, heeft GS er toen bij Connexxion en/of de overige partijen op aangedrongen de tariefsverhogingen in te perken?

- Wat kan of wil GS nu nog doen om iets aan deze forse tariefsverhogingen te doen? Is GS bereid om hierover (weer) in gesprek te gaan met Connexxion en/of andere partijen?

- Is GS het met de CDA-fractie eens dat het moment waarop de Statencommissie Economie geïnformeerd werd over de nieuwe tarievenstructuur (28 juni) wel érg kort voor het ingaan van deze nieuwe tarieven (1 juli) was, en dat in de presentatie niet duidelijk werd gemaakt dat er sprake zou (kunnen) zijn van grote tariefstijgingen?

- Is GS het met de CDA-fractie eens dat hierdoor het reizen met de bus vanuit de kleinere kernen naar grotere plaatsen minder aantrekkelijk wordt, met negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van de kernen en voor het milieu (meer autoverkeer) van dien?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.