22 juli 2017

Staten unaniem voor haven Urk/NOP

Foto boven: De nieuwe haven, reden voor een toost! Vlnr: Johan van Slooten (CDA-fractie), Wobbe Bouma (CDA-fractie), Jaap Brink (vertegenwoordiger consortium Urker bedrijven), Marianne Luyer (CDA-fractie), Jan Nico Appelman (CDA-gedeputeerde), Chris Schotman (CDA-fractievoorzitter), Michiel Rijsberman (gedeputeerde), Jaap Lodders (gedeputeerde), Koos Hopster (CDA-fractie)

Het was een bijzondere Statenvergadering woensdag (19 juli). Immers, eindelijk konden we een besluit nemen over de maritieme servicehaven Urk/NOP. Het ging om het inpassingsplan (zeg maar dat de haven kan komen op de plek die we voor ogen hadden) en de financiering (een gezamenlijke opgave van de provincie en de beide gemeenten). Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Het CDA Urk lanceerde al begin jaren '90 voorstellen voor een nieuwe buitendijkse haven en in 2007 werd al de suggestie gedaan om er een maritieme servicehaven van te maken met de nadruk op reparatie en nieuw- en verbouw (zie hieronder). Een vooruitziende blik dus, dat CDA Urk! En dat terwijl de fractie al die jaren de enige was op Urk die bleef geloven in de kansen voor de nieuwe haven.

Complimenten voor de ondernemers die de initiatieven voor de nieuwe haven op zich hebben genomen, de ambtenaren van de provincie Flevoland en gedeputeerde Jan Nico Appelman zijn beslist op hun plaats. Wij wensen alle partijen in het proces heel veel succes. Dat proces is nog niet voorbij, want er komt nog de aanbesteding en ontwikkeling. Hopelijk in het voorjaar van 2018 de eerste paal!

Kijk hieronder wat onze fractievoorzitter Chris Schotman zei tijdens de Statenvergadering.

Hieronder het persbericht uit 2007 dat Chris noemt: Toen al pleitte het CDA Urk voor een 'nat' bedrijventerrein met de nadruk op scheepsreparatie en -onderhoud. Zelfs de rol van de provincie werd al voorzien. Tien jaar later is het dan zover!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.