30 mei 2016

Brainstormen over de toekomst van Flevoland

De CDA-fractie in Provinciale Staten organiseert in mei en juni een aantal brainstormsessies over enkele belangrijke thema's in Flevoland. Deze sessies spelen een belangrijke rol in de discussies over de nieuwe provinciale Omgevingsvisie en de Flevoperspectieven - over de toekomst van Flevoland, dus.

Flevoland blijft volop in ontwikkeling. Het gebied biedt – ook in de toekomst -  volop kansen voor groei, met ruimte voor wonen, werken, natuur, energie en recreatie. Om die groei in goede banen te leiden, stelt de provincie eind 2016 een nieuwe Omgevingsvisie vast. Daarin staat wat we met z’n allen willen met dit gebied. Waar liggen de groeikansen, waar krijgt natuur prioriteit, waar gaan we in de toekomst wonen, welke kansen zijn er voor het platteland. 

Om tot die Omgevingsvisie te komen, heeft de provincie Flevoland het Atelier Flevo-perspectieven geopend. Een plek waar gepraat wordt over de toekomst van Flevoland.  

Hoe staat het CDA hierin? Om antwoord op die vraag te krijgen, hebben we de brainstormsessies georganiseerd. Gesprekken met CDA'ers en niet-CDA'ers over de onze toekomst. De sessies gaan over de thema's die volgens ons van vitaal belang zijn als het gaat om het nu en de toekomst van Flevoland. Het gaat over:

- leefbaarheid & samenleving

- voedsel & duurzaamheid

- regionale economie

- water & natuur

- energie 

Kernbegrippen daarbij zijn: duurzaamheid, innovatie, Flevolandse identiteit, samenwerking, deregulering en de rol van de (betrouwbare) overheid hierin.

Uiteindelijk zullen de uitkomsten van deze sessies de basis vormen voor het standpunt van de CDA-fractie in Provinciale Staten in de discussie rond de Flevo-perspectieven en de Omgevingsvisie. 

Van elke sessie wordt een verslag gemaakt. Deze vindt u binnenkort op deze site. Op de ALV van dinsdag 14 juni gaat de fractie bovendien een toelichting geven op de uitkomsten van deze sessies. Alle Flevolandse CDA-leden zijn daarbij van harte welkom.

Niet bij deze sessies geweest en u wilt toch uw mening kwijt over bovengenoemde thema's? Dat kan door een mail te sturen naar statenfractie@cda-flevoland.nlstatenfractie@cda-flevoland.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.