16 juni 2022

CDA: "Geen overbodige stikstofopgaven in Flevoland"

Woensdagavond (15 juni) werd de Statencommissie van Ruimte, Natuur en Duurzaamheid bijgepraat over stikstof. Zo'n gesprek hebben we vaker, maar dit keer was er natuurlijk een heel actuele aanleiding: de vorige week gepresenteerde startnotitie voor het landelijk gebied, waarin een groot aantal ingrijpende maatregelen worden aangekondigd om de stikstofdepositie in ons land te beperken. Plannen die veel vragen opriepen, zoals we al eerder schreven. Maar wie had verwacht dat de bijpraatsessie veel van die vragen zou beantwoorden, kwam bedrogen uit. Sterker nog, we bleven achter met nog meer vragen.

Onze belangrijkste vragen aan gedeputeerde Harold Hofstra over de startnotitie hadden te maken met het inmiddels beruchte kaartje (zie hierboven; excuses voor de matige beeldkwaliteit), vooral over de dingen die er in zijn gekomen zonder dat we dat hadden verwacht. Zo zijn de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ingekleurd (tussen Zeewolde en Dronten) en is in het noordwestelijk deel van de Noordoostpolder (tussen Urk en Lemmer) een groot "transitiegebied" aangegeven, zonder dat duidelijk is wát dat precies voorstelt. Hofstra deelde onze verbazing.

Overbodig?
Ook hij was verrast door deze toevoegingen, te meer omdat ze eigenlijk overbodig lijken te zijn. Het NNN wordt in Flevoland gevormd door bestaande natuur die niet voor (extra) stikstofdepositie zorgt, en het transitiegebied in Noordoostpolder lijkt opgenomen te zijn in verband met eisen rond de Kaderrichtlijn Water waar in dat gebied sowieso al aan voldaan wordt. Een terechte vraag vanuit de commissie was dan ook: worden we hier voor niets bang gemaakt met een opgave wel eens flink kleiner zou kunnen uitvallen?

Dit geldt ook voor de al in gang gezette gebiedsgerichte aanpak in de oostrand van Noordoostpolder. Die staat niet (meer) ingetekend in het kaartje. Betekent dat die aanpak daar niet meer nodig is? Volgens gedeputeerde Hofstra gaat de provincie daar gewoon mee door, al was het maar om (stikstof)ruimte te creëren voor de PAS-melders in het gebied. Zij moeten nog steeds wachten op uitsluitsel of, en wanneer, ze hun vergunning weer krijgen. Dat kan niet zolang er geen extra stikstofruimte wordt vrijgemaakt.

Af te dingen
Er zal nog weer worden overlegd tussen provincies en minister. Het CDA zal die gesprekken nauwlettend volgen, want er is in onze ogen nog heel wat af te dingen aan de plannen zoals ze in de startnotitie staan opgeschreven. Wat ons betreft gaan in elk geval de gebieden van het NNN en de transitiegebieden er uit, en dan zien we wel wat er overblijft van de stikstofopgave voor onze provincie. In ieder geval géén overbodige stikstofopgaven voor Flevoland! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.