14 maart 2015

CDA lanceert Manifest Vitaal Platteland

De komende jaren moet er in het buitengebied van Flevoland heel wat gebeuren om de leefbaarheid op peil te houden. De provincie moet daarom fors inzetten op zaken als openbaar vervoer op het platteland, steun voor initiatieven van burgers voor de leefbaarheid, snel internet in het buitengebied en meer ruimte voor bedrijven.

Dat schrijft het CDA Flevoland in het Manifest Vitaal Platteland, dat vrijdag 13 maart is aangeboden aan een aantal organisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid op het platteland, zoals LTO Noord, het Agro Food Cluster, de Ondernemersvereniging Groendorpen NOP, de recreatieondernemers en Tegengas, de actiegroep tegen schaliegas.

Uitdaging
“Het vitaal houden van het platteland is voor het CDA de komende jaren een van de belangrijkste uitdagingen,” zegt CDA-gedeputeerde Jan-Nico Appelman. “Op allerlei gebieden staat de leefbaarheid onder druk: winkels, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het platteland hebben ermee te maken.”

Het CDA in Flevoland wil een duidelijke rol van de provincie in de bescherming van die leefbaarheid, maar ziet ook diezelfde belangrijke rol voor ondernemers en inwoners van het buitengebied.

Europees programma
“In het nieuwe Europese Plattelandsprogramma moet worden opgenomen dat initiatieven van burgers om de leefbaarheid te vergroten, ondersteund worden. De provincie zal dergelijke plannen dan van harte oppakken,” aldus Appelman. “Kom maar op met allerlei mooie plannen voor je eigen leefomgeving.”

Leefbaarheid is meer dan ervoor zorgen dat de winkel en de school in een dorp open blijft, of dat er een bus blijft rijden. Het gaat volgens het CDA ook om meer mogelijkheden voor bedrijven.

Innovatie
“Meer ruimte voor recreatieondernemers is daar een voorbeeld van,” zegt Wobbe Bouma uit Luttelgeest, kandidaat-Statenlid bij de komende verkiezingen. “Voor de hoogwaardige agro-food business geldt dat ook. Innovatie, ontdekken en samenwerken zijn sleutelwoorden. Kijk maar eens naar de talloze initiatieven die er zijn: Green Design Center in Dronten, de Floriade, het Agrofood cluster.”

Snel internet
De aanleg van snel internet op het platteland voor de digitale ontsluiting is al enige tijd een speerpunt van het CDA. Statenlid Chris Schotman is blij met de aandacht die dit onderwerp krijgt in het manifest: "Het onderwerp leeft enorm in het buitengebied. Voor ons als CDA is het absolute must dat daar werk van wordt gemaakt."

In het manifest staan tien punten die het CDA over vier jaar gerealiseerd wil zien. Naast snel internet is er aandacht voor betere verbindingen voor fiets, auto en bus, wordt er niet geboord naar schaliegas en initiatieven van burgers hebben de dorpen in Flevoland leefbaarder gemaakt. Ambitieuze plannen, maar volgens het CDA realistisch.

“Met een duidelijke en stimulerende rol van de provincie kan het met de leefbaarheid op het platteland over vier jaar veel beter gesteld zijn,” voorspelt Jan-Nico Appelman. “Aan het CDA zal het in ieder geval niet liggen.”


Het Manifest Vitaal Platteland bevat de volgende ambities:

 

* Over vier jaar wil het CDA Flevoland het volgende gerealiseerd hebben:

·         * Snel internet in de dorpen en het buitengebied van Flevoland.

·         * Betere verbindingen voor auto, fiets en openbaar vervoer.

         * Een agro food sector die nog beter is voorbereid op haar toekomst.

·        * De NOP als World Potato City staat nog duidelijker op de kaart.

·        * Mogelijkheden voor erfuitbreiding die passen bij de verbreding van de landbouw.

·        * Op de vrijkomende erven worden meer vormen van bedrijvigheid toegelaten.

·        * Er wordt definitief niet geboord naar schaliegas.

·        * De positie van het MKB is sterker geworden.

·        * De natuurgebieden zijn toegankelijker geworden voor de bewoners van Flevoland.

·        *  Initiatieven van de burgers hebben de dorpen leefbaarder gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.