04 juli 2019

Coalitie is rond: "Ruimte voor de toekomst"

Na zo'n drie maanden van onderhandelen is er een nieuwe coalitie gevormd in Provinciale Staten. CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, CU en D66 hebben op 4 juli het coalitieakkoord gepresenteerd, getiteld "Ruimte voor de toekomst".

CDA-onderhandelaars Chris Schotman (fractievoorzitter) en Jan Nico Appelman (kandidaat-gedeputeerde) zijn blij met het behaalde resultaat. "Er is in de afgelopen jaren veel werk verricht, maar nu stellen we de vraag: Waar vraagt de toekomst om?," zegt Schotman, "Dan gaat het om het zoeken van de verbinding met elkaar, zoals het benutten van talent via goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Verder niet te vergeten de bereikbaarheid van dorpen en steden en de leefbaarheid van kleine kernen."

Energietransitie
Volgens Appelman betekent dit akkoord dat Flevoland klaar is voor de grote veranderingen die de komende jaren verwacht worden. "Neem alleen al de energietransitie. Daar is veel nieuwe kennis voor nodig en die willen we gaan ontwikkelen in Flevoland." Het akkoord zegt overigens dat die energietransitie vooral haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn.

Typisch CDA?
Wat is er nu typisch CDA aan het akkoord? Appelman: "We willen het gebied en z'n inwoners echt aan het woord laten, en met hun ambities aan de slag gaan. Dat is typisch CDA: sámen er iets moois van maken."

De nieuwe coalitie kan rekenen op een meerderheid van één zetel. Dat betekent volgens Schotman dat er goed samengewerkt moet worden met de overige partijen. "Die samenwerking gaan we maximaal opzoeken."

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wordt geïnstalleerd op woensdag 10 juli. Deze vergadering is live te bekijken via de site van de provincie, www.flevoland.nl.

Download hier het complete coalitieakkoord (.pdf-bestand)

Chris Schotman en Jan Nico Appelman over het nieuwe coalitieakkoord:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.