01 augustus 2019

Extra debat OVP eindigt in welles-nietesspelletje

Dat de ingelaste Statenvergadering van woensdag (31 juli) over de Oostvaardersplassen een bewogen vergadering zou worden, stond voor ons van tevoren al vast. We hadden namelijk al de ervaring van vele commissie- en Statenvergaderingen van de laatste anderhalf jaar over hetzelfde onderwerp, die net zo verliepen. Maar net als zo vaak eerder leidde ook deze vergadering vooral tot een welles-nietesspelletje over de vraag welke partij het ’t beste voorheeft met de natuur en met de dieren in het gebied.

Dat we middenin het zomerreces bij elkaar werden geroepen door PvdD, FvD en PVV was nogal uitzonderlijk. Er zou sprake moeten zijn van een spoedsituatie die niet kan wachten. Wij vinden dat het met die spoed wel meeviel, en dat het onderwerp ook via schriftelijke vragen of een bespreking in de eerstvolgende Statenvergadering van september afgedaan had kunnen worden.

Feiten?
De bijdragen van de initiatiefnemers blonken namelijk uit in aannames, veronderstellingen en vermoedens, maar geen nieuwe feiten. En om dat laatste gaat het in gevoelige onderwerpen als de Oostvaardersplassen.

Waar ging het ook alweer om?

Door de warmte van de laatste tijd zijn er vragen gerezen over de gezondheid van de konikpaarden in de OVP, met name de paarden die in een afgesloten gedeelte (een vangkraal) staan totdat ze op transport gaan naar Wit-Rusland om daar uitgeplaatst te worden (één van de wensen van Provinciale Staten om zo te voorkomen dat ze moesten worden afgeschoten).

Wet
De wet schrijft voor dat bij extreem hoge temperaturen zoals die van vorige week, dieren extra goed moeten worden verzorgd. In het geval van de paarden in de vangkraal was Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de zorg, waarbij ze onder controle stonden van de NVWA namens het ministerie van Economische Zaken.

Uit de onderzoeken en testen van de NVWA is gebleken dat de paarden in goede gezondheid verkeren en dat extra maatregelen zoals beschutting, niet nodig waren (Staatsbosbeheer had al gezorgd voor extra voedsel en water). Geen reden tot zorg of paniek, dus.

Rol van provincie?
Maar is er ook een rol voor de provincie weggelegd? Dat is een lastige. Normaal gesproken wel, zoals in de rest van de Oostvaardersplassen, maar in dit specifieke geval nou net niét. Omdat de dieren in de vangkraal vallen onder 'gehouden dieren', is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor ze, waardoor controle en toezicht op de zorg van Staatsbosbeheer wordt uitgevoerd door de NVWA.

Kort gezegd: de provincie gaat niet over de paarden die in de vangkraal zitten. En daarmee was in feite het hele debat van 31 juli overbodig.

Vertrouwen
Het CDA begrijpt natuurlijk dat er vragen zijn over de condities van de paarden in uitzonderlijke weersomstandigheden. We willen allemaal dat er goed gezorgd wordt voor de paarden. Dat was de gemeenschappelijke insteek van het debat, maar we verschilden van mening of we de bevoegde instanties voldoende vertrouwen of ze hun werk wel goed doen. Want dat kwam al vrij snel om de hoek kijken bij enkele partijen, bijvoorbeeld PVV en PvdD: Kunnen we Staatsbosbeheer, de NVWA of het ministerie eigenlijk wel vertrouwen…?

Wij vinden dat je toezicht en zorg vooral aan de professionals moet overlaten en dat we het politieke gesprek moeten voeren op basis van rapportages en onderzoeksresultaten. Taken en rollen scheiden en niet op elkaars stoel gaan zitten!

Het gevaar van een dergelijk gebrek aan vertrouwen in officiële instanties is volgens ons dat je daarmee allerlei discussies krijgt met aannames en veronderstellingen die niet altijd kunnen worden onderbouwd. Dat bleek ook tijdens het debat.

Van Geel
Het CDA vindt het van belang dat het rapport-van Geel goed wordt uitgevoerd. Als er in dit verband problemen ontstaan moet daarover gerapporteerd worden door GS. Het lijkt ons geen goede zaak om aan alle bevoegde instanties te gaan twijfelen, want dan is het einde compleet zoek en krijgen we controle op de controle. En dan dwalen we teveel af van waar het in dit onderwerp om gaat: het komen tot een goed, gezond en (in alle opzichten) natuurlijk gebied waar we trots op kunnen zijn.

UPDATE: Inmiddels zijn de paarden op transport naar Wit-Rusland. Staatsbosbeheer is daar op vrijdag 9 augustus mee begonnen. Voor meer informatie zie het Boswachtersblog.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.