27 september 2018

"Geen wijzigingen besluit Oostvaardersplassen"

De CDA-fractie in Provinciale Staten blijft de lijn volgen die door Gedeputeerde Staten is uitgestippeld voor de Oostvaardersplassen. Het plan om paarden uit te plaatsen en edelherten af te schieten hoeft niet te worden aangepast. Dit bleek uit de vergadering van de Statencommissie Duurzaamheid op woensdag 26 september waarin een toelichting werd gegeven op de onderzoeken waarop Gedeputeerde Staten haar besluit heeft gebaseerd.

Nadat Provinciale Staten in juli besloot om een onderzoek te laten houden naar de wijze waarop het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen omlaag kan worden gebracht, kwam Gedeputeerde Staten onlangs met het besluit om zo’n duizend edelherten af te schieten. De paarden kunnen worden uitgeplaatst, terwijl de heckrunderen al op het goede aantal zitten.

Reset
Het plan om herten af te schieten leidde tot ophef, maar volgens het CDA is er geen andere keuze. “Hoe pijnlijk ook, maar wat we vooral niet willen is een herhaling van afgelopen winter,” zegt CDA-Statenlid Marianne Luyer. “Om dat te voorkomen is nú een harde ‘reset’ nodig. Daarom begrijpen we dat andere onderzochte maatregelen, zoals geboortebeperking, nu niet werken omdat ze veel meer tijd kosten.”

Het CDA blijft het besluit van Gedeputeerde Staten tot afschot dan ook steunen. Met het afschieten van de edelherten kan na de bronsttijd worden begonnen. Maar dat betekent niet dat de rol van Provinciale Staten daarmee klaar is, zegt Luyer. “We blijven het verloop van dit proces nauwlettend volgen. Dat is ook onze taak als Staten. Wanneer de gedeputeerde in de uitvoering van z’n beleid op problemen stuit, moeten we kunnen bijsturen.”

Beheer
Bovendien moeten we ook nog beslissen over het toekomstige beheer van de Oostvaardersplassen. Wat het CDA betreft moet  dat gebeuren in samenspraak met burgers en organisaties die zich verbonden voelen met het gebied,” aldus Luyer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.