13 december 2017

Grote meerderheid Staten tégen uitstel opening Lelystad Airport

Op 13 december is op initiatief van CDA en D66 in Provinciale Staten een motie aangenomen tégen het uitstel van de opening van Lelystad Airport. Uitstel zou namelijk ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de luchthaven. De motie, met daarin een oproep aan 'Den Haag' om de luchthaven volgens plan in 2019 te openen, werd door een grote meerderheid in PS gesteund.

In de motie wordt gewezen op de positieve economische effecten van de luchthaven op Flevoland en de omliggende regio’s waaronder Overijssel, Friesland en Gelderland.

Banen
“Wanneer het vliegveld veel later open gaat dan gepland, worden deze economische ontwikkelingen ernstig belemmerd,” zegt CDA-fractievoorzitter Chris Schotman. “Je hebt het dan over zo’n 400 fulltime banen die op de tocht staan. Banen waarvan het nog maar de vraag is of ze wel gerealiseerd worden als de luchthaven pas jaren later open gaat.”

Bovendien wijst ze er op dat er in het hele voorbereidingsproces, dat al enkele jaren in beslag heeft genomen, zorgvuldig is gehandeld. “Al in 2009 is bepaald dat Lelystad een ‘twin airport’ van Schiphol moet worden, waarna hard is gewerkt aan het draagvlak. Uit internetconsultaties blijkt dat Lelystad Airport kan rekenen op ruime steun van de bevolking in Flevoland en omliggende regio’s,” aldus Schotman.

Betrouwbare overheid
“Het gaat ook om de betrouwbaarheid van de overheid, zowel landelijk als regionaal. Het besluit is genomen, dan moeten we ons daar ook aan houden,” vervolgt Schotman. “Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren al rekening gehouden met de komst van de luchthaven en hebben geld geïnvesteerd. Wordt de opening nu uitgesteld, zal dat het vertrouwen in de overheid bij die partijen ernstig ondermijnen.”

Discussie
De oproep van Provinciale Staten komt terwijl er her en der een stevige maatschappelijke discussie wordt gevoerd over uitstel van de opening totdat het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld. Daardoor zou overlast van vliegverkeer in de regio worden beperkt. In de motie wordt dan ook een dringende oproep aan ‘Den Haag’ gedaan om die herindeling zo snel mogelijk te realiseren.

“Toch zou het een verkeerde zet zijn om de opening daardoor maar een paar jaar op te schuiven,” betoogt Schotman. “Daarvoor zijn we simpelweg al té ver in de voorbereidingen. Vergeet niet dat de opening al met een jaar is opgeschoven. Nog meer uitstel is funest voor Flevoland. We zijn dan ook blij met de steun van Provinciale Staten voor onze motie."

De motie werd aangenomen door VVD, CDA, SP, D66, PVV, PvdA, SGP, CU en SeniorenPlus. Tegen waren Partij voor de Dieren en GroenLinks.

Bekijk hieronder de toelichting op het hoe en waarom van de motie door onze fractievoorzitter Chris Schotman:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.