27 september 2018

Jongeren en democratie: een goede match?

Provinciale Staten van de provincie Flevoland start met een educatieprogramma Democratie en Rechtsstaat op initiatief van D66, CDA en PvdA. Dit is in de Statenvergadering van 19 september besloten. Het initiatief richt zich op middelbare scholieren en studenten en kan tevens worden ingezet voor diverse andere groepen.

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat jongeren vaak weinig weten over de democratie, ons politieke bestel en de rechtsstaat. De Statenleden Johan van Slooten (CDA), Margriet Papma (D66) en Willem de Jager (PvdA) willen daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat jongeren actief deelnemen aan de samenleving, zich hiervoor verantwoordelijk voelen en (daardoor) interesse krijgen in politiek en democratie.

Daarom wil PS meer scholieren en studenten ontvangen en samenwerken met het onderwijs en gemeenten. In de komende maanden wordt het onderzoek uitgerold en worden de diverse debat- en werkvormen uitgeprobeerd met de Flevolandse middelbare scholen.

Boeiend
De provincie ontvangt al jaarlijks af en toe middelbare scholieren met een debatprogramma en heeft daarmee positieve ervaringen. Jongeren geven aan dat zij een bezoek aan het Provinciehuis een leuke en boeiende ervaring vinden, en raken ge├»nteresseerd in de politiek. 

Voor de initiatiefnemers is de inbreng van jongeren ook verfrissend. Zij willen toe naar een structureel en meerjarig educatieplan op basis waarvan alle Flevolandse jongeren bereikt kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.