01 juli 2020

"Lelylijn heeft beste papieren voor verbinding Randstad-Noorden"

De Lelylijn tussen de Randstad, Flevoland en het Noorden is een goede keuze om de bereikbaarheid tussen de Randstad en het Noorden in de toekomst te verbeteren. Dat is een van de conclusies van een rapport dat opgesteld is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de drie Noordelijke provincies. Er zijn drie opties onderzocht - een snelle busverbinding, versnellen van het tracé via Zwolle en de Lelylijn - en daaruit blijkt dat de Lelylijn de beste papieren heeft.

Voordelen
Volgens de onderzoekers is de Lelylijn met een geschatte investering van 3,2 tot 6,4 miljard euro iets goedkoper dan investeren in het bestaande tracé via Zwolle, dat tussen de 3,6 en 7,1 miljard zou gaan kosten. De tijdwinst op de reis Amsterdam-Groningen kan oplopen tot 40 minuten.

Een van de voordelen van de Lelylijn boven het bestaande tracé is dat de Lelylijn rendabel te exploiteren is, zeggen de onderzoekers, omdat deze door zijn snelheid en de relatief korte reistijd naar Randstad of Noorden een interessante optie kan zijn voor een grote groep reizigers. De onderzoekers schatten in dat zo'n 22.500 reizigers per dag gebruik kan maken van de Lelylijn.

Bovendien zorgt de nieuwe spoorlijn voor het ontsluiten van een groot "spoorloos" deel van midden- en noord-Nederland, waarmee als extra voordeel het knooppunt Zwolle wordt ontlast.

'Prachtige uitkomst'
"Dit is natuurlijk een prachtige uitkomst van het onderzoek. De resultaten spreken zich namelijk duidelijk uit voor een investering in de Lelylijn", reageert Ton Schroor, directeur VNO-NCW/MKB Noord. Zijn organisatie pleit al langere tijd voor een snelle(re) ov-verbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Wat vindt het CDA?
Voor CDA Flevoland is dit een belangrijk onderzoek naar de mogelijkheden voor hoogwaardig openbaar vervoer naar het noorden via Flevoland, een van de wensen in het verkiezingsprogramma van vorig jaar. De Lelylijn is daarvoor nadrukkelijk in beeld.

Wat dit onderzoek interessant maakt, is dat er een duidelijk verband wordt gelegd tussen de (technische) mogelijkheden voor een treinverbinding en de wijze waarop je zo'n snelle verbinding tot een succes kunt maken. Volgens de onderzoekers staat of valt het succes van zo'n lijn met een brede blik op economie en stedelijke ontwikkeling. Met andere woorden: mensen stappen pas op de Lelylijn als er verderop ook huizen zijn waar je kunt wonen, of bedrijven waar je kunt werken. Je moet dus niet alleen een spoorlijn ontwikkelen, maar ook bedrijvigheid en plekken om te wonen langs die spoorlijn.

Al met al een belangrijk onderzoek, dat de komende tijd zonder twijfel stof tot discussie zal zijn in onze regio, maar ook in Den Haag.

Het hele onderzoeksrapport is hier te downloaden (pdf-bestand).

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.