03 april 2019

Licht op groen voor formatie nieuw college

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft woensdag 26 juni het licht op groen gezet voor de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Doel is om een coalitie te smeden van VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU en D66.

Deze stap is het resultaat van een lange informatieperiode die na de verkiezingen van 20 maart is begonnen. Aanvankelijk werden gesprekken gevoerd tussen VVD, CDA, CU, PvdA en Forum voor Democratie (FvD), maar die liepen op zeker moment spaak.

Vervolgens gingen de gesprekken verder met de zes partijen die nu ook de formatieronde in gaan. Gezamenlijk zien zij voldoende aanknopingspunten om een samenwerking in een coalitie aan te gaan. 

CDA
De CDA-fractie is tevreden met het tot nu behaalde resultaat. Wij zullen inhoudelijk reageren zodra het coalitieakkoord klaar is. 

Wij hopen in elk geval dat de formatie snel kan worden afgerond zodat het nieuwe college aan de slag kan voor #Flevoland en haar inwoners!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.