05 december 2018

Marianne Luyer kandidaat voor Eerste Kamer

Ons Statenlid en oud-fractievoorzitter Marianne Luyer uit Almere is voor het CDA kandidaat voor de Eerste Kamer. Zij staat op plaats 11 van de advieslijst, die op 9 februari definitief wordt vastgesteld. Het CDA heeft nu 12 zetels in de Senaat.

Luyer is bezig aan haar derde en laatste periode in Provinciale Staten. Zij was vijf jaar fractievoorzitter en zij heeft zich beziggehouden met een aantal grote thema’s. Zo was ze een van de motoren achter het vanuit de samenleving opgestarte project Nieuwe Natuur. Daarnaast was zij kartrekker van de commissie-Luyer, die het advies opstelde voor het nieuwe beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. 

Luyer is tevreden met haar plaats op de lijst. “Ik vind het eervol en een mooie vervolgstap op mijn ervaring als Statenlid bij de provincie Flevoland. Ik kijk er naar uit om in de Eerste Kamer bij te dragen aan de samenleving, aan een Nederland dat we door willen geven.”

De samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald door de leden van Provinciale Staten van de twaalf provincies. De  nieuwe Eerste Kamer wordt vlak na de PS-verkiezingen van 20 maart 2019 gekozen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.