14 november 2020

Nog geen uitsluitsel over 'de Tong'

De ‘kwestie Tong van Lucifer’ is voorlopig nog niet opgelost. Waren we in het voorjaar van 2020 nog optimistisch over een snelle oplossing voor het beschadigde kunstwerk, nu blijkt dat het onderzoek ernaar nog wel een tijdje gaat duren. Het CDA is er niet blij mee.

Tijdens de begrotingsvergadering van woensdag (11 november) stond een voorstel op de agenda om €200.000,- uit te trekken voor reparatie, terugplaatsing en een onderzoek daarnaar (het onderzoek alleen al zou €75.000,- moeten kosten). Maar dat was voor een aantal partijen iets te snel. Immers, geld begroten terwijl het benodigde onderzoek nog niet is uitgevoerd is nogal ongewoon. Bovendien: is €75.000,- niet wat veel voor zo’n onderzoek? Wij vonden van wel.

Eerdere motie
Verder vonden wij dat onze motie van dit voorjaar, ingediend met GroenLinks, (nog) niet helemaal was uitgevoerd. Daarin werd gevraagd naar een onderzoek naar alle mogelijke scenario’s voor het kunstwerk, dat aan de Staten voor te leggen die er vervolgens over kan oordelen. Maar dat onderzoek is er niet gekomen en er is ons ook nog geen inhoudelijk voorstel voorgelegd.

Meer partijen in de Staten waren het met GroenLinks en CDA eens dat de gedeputeerde met het voorstel bij de begroting iets te hard van stapel ging. Vandaar dat wij een nieuwe motie indienden (met SP, VVD en PVV), die door een meerderheid van PS is aangenomen.

In deze motie vroegen wij het volgende:

  • Een quickscan uit te voeren en daarin alle mogelijkheden en onmogelijkheden tot plaatsing of verplaatsing van het kunstwerk binnen de Provincie Flevoland en inzichtelijk te maken in een informatiedocument;
  • Alle gemaakte afspraken over de locatie, onderhoudskosten, naamgeving van het kunstwerk op te nemen in het gevraagde informatiedocument;
  • Vóór de inzet van geld te komen met een uitwerking van deze motie en een onderbouwing voor het budget aan PS voor te leggen

Met andere woorden: éérst een (goedkope) quick scan, daarna een voorstel en dán pas eventueel budget reserveren voor datgene wat we met de Tong van Lucifer willen doen. Zo'n quickscan hoeft geen €75.000,- te kosten wat ons betreft. Een bedrag van ten hoogste €20.000,- lijkt ons daarvoor voldoende.

Zoals we al eerder schreven zijn we ons bewust van de gevoeligheden die de Tong van Lucifer oproepen bij veel mensen. Juist daarom is het noodzakelijk dat wij als politiek een goed afgewogen besluit kunnen nemen op basis van de juiste feiten en cijfers.

Vooralsnog wachten we het voorstel van de gedeputeerde af.

Kijk hieronder naar een gesprek van ons Statenlid Hennie Bogaards met Omroep Flevoland over dit onderwerp:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.