03 augustus 2020

Reactie CDA op onderzoek naar vissterfte in Oostvaardersplassen

De uitkomst van het onderzoek van Omroep Flevoland naar de massale vissterfte vorig jaar in de Oostvaardersplassen roept de nodige vragen op die beantwoord moeten worden. Dat zegt de CDA-fractie in een eerste reactie.

Vooropgesteld: Wat de oorzaak ook is geweest, dit had niet zo mogen gebeuren.

De centrale vraag voor ons is of het inderdaad de door Omroep Flevoland genoemde bureaucratische wirwar is geweest die dit heeft veroorzaakt. Als het gaat om de moerasreset in de OVP zijn verschillende partijen en overheden verantwoordelijk (o.a. provincie, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Lelystad) waardoor het risico van langs elkaar heen werken op de loer ligt. (Er was ook wel wat te regelen qua vergunningen, en er waren verschillende belangen die afgewogen moesten worden).

Is er hier langs elkaar heen gewerkt, of te lang op elkaar gewacht? Of was het een hoogst ongelukkige combinatie van vakantietijd en extreme (weers)omstandigheden met onvoorziene gevolgen?

Een andere vraag is of de verschillende partijen de vissterfte éérder hadden moeten zien aankomen omdat het waterpeil al sterker daalde dan voorzien. In een memo uit december 2018 is daar al iets over gezegd, maar het is de vraag of die vervroegde actie wel is genomen.

De CDA-fractie gaat er van uit dat deze – en andere – vragen na het zomerreces beantwoord worden. De vraag of er wel verder gegaan moet worden met de moerasreset is voor ons niet aan de orde; deze kan gewoon doorgaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.