17 oktober 2018

Staten willen onderzoek naar aansluiten op convenant Nedersaksisch

Provinciale Staten wil dat de provincie gaat onderzoeken of Flevoland kan aanhaken bij het convenant dat vorige week is getekend over de erkenning van het Nedersaksisch als officiële streektaal. Volgens taalkundigen is het Urker dialect een variant van het Nedersaksisch, zodat een Flevolandse handtekening onder dat convenant niet onlogisch lijkt. Op initiatief van het CDA wordt de komende tijd gekeken welke voordelen dit voor Flevoland en voor het Urker dialect heeft.

“Dé vraag die veel mensen zich de afgelopen week hebben gesteld is: Waarom was Flevoland er niet bij toen vijf andere provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland) vorige week het convenant met het Rijk tekenden over de erkenning van het Nedersaksisch?,” aldus Urker CDA-Statenlid Johan van Slooten. “Die vraag konden wij ook niet beantwoorden. Dat terwijl het Urker dialect een voorbeeld is van een levende taal die nog volop wordt gesproken.”

Mogelijkheden
Met de erkenning van het Nedersaksisch in al haar vormen in Noord- en Oost-Nederland als officiële streektaal lijken er meer mogelijkheden te komen voor het vastleggen, in stand houden en promoten van deze dialecten. Volgens de CDA-fractie kan de provincie Flevoland daarvan profiteren. “Het Urker dialect is een prachtige vorm van regionale cultuurhistorie,” aldus Van Slooten. “Als we daar meer mee kunnen doen dan nu, moeten we die kans grijpen.”

“Daarbij zien we een duidelijke rol voor lokale en regionale partners die iets met cultuurhistorie of taal te maken hebben,” vervolgt Van Slooten. “Ook roepen we de gemeente Urk op om mee te doen.”

De motie over het convenant werd woensdag (17 oktober) ingediend door CDA, ChristenUnie, SGP, Senioren Plus Flevoland en PVV. De motie werd unaniem door PS aangenomen. Bij het indienen van de motie werd hij in het Urker dialect voorgelezen door Johan van Slooten, een unicum in Provinciale Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.