11 juli 2021

"Visiestuk landbouw biedt goed toekomstperspectief voor de boer"

Het was een bijzondere week voor het CDA, met name voor Kamerlid Derk Boswijk. In de honderd dagen sinds de verkiezingen heeft hij zich laten zien als een zeer bevlogen woordvoerder voor (o.a.) Landbouw en Visserij, een dossier dat voor onze provincie lastig maar bijzonder belangrijk is.

Derk (we mogen Derk zeggen ;-) ) bekroonde die honderd dagen met de publicatie van zijn toekomstvisie voor de landbouw, dat in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut van het CDA is opgesteld. “Een nieuw, eerlijk en positief toekomstperspectief voor de boeren in Nederland,” zo omschreef Derk het visiestuk. Wat ons betreft een terechte omschrijving.

Ook al beloofden de krantenkoppen iets anders. Het CDA plotseling vòòr een inkrimping van de veestapel?, vroegen sommige kranten zich af. Maar de werkelijkheid lag iets genuanceerder. “Je kunt wel zeggen dat de veestapel kleiner moet, maar dat is een typische oneliner zonder visie,” aldus Boswijk. “Waar het mij om gaat is dat we boeren perspectief moeten bieden.” Perspectief voor een eerlijke en goede boterham, ruimte om te boeren zonder regelzucht en een verantwoord en gezond gebruik van de grond.

Boswijk verdedigde zijn visie niet eerst in de Tweede Kamer of voor allerlei commissies, maar meteen bij de mensen om wie het gaat: de boeren. De dag na publicatie van de visie stond hij op het Malieveld tegenover kritische en bezorgde boeren. Niet het gemakkelijkste publiek, maar inmiddels komen er vanuit diverse kanten – o.a. boerenorganisaties – positieve geluiden over het visiestuk. Zijn toespraak vind je hieronder.

Donderdag diende Derk ook nog enkele moties in tijdens de laatste vergaderdag van de Kamer voor het reces, onder meer één over stikstof (samen met SGP). De oproep daarin was om bij de gebiedsgerichte aanpak niet blind te varen op de stikstofdoelstellingen, maar óók de brede natuurdoelstellingen en de toekomst van de landbouw voor ogen te houden. Een belangrijke motie die gelukkig is aangenomen.

CDA Flevoland kan zich goed vinden in het stuk. We gaan graag samen met Derk en de Tweede Kamerfractie de komende periode aan de slag om deze ideeën vorm te geven. Niet praten óver de boer maar mét de boer, perspectief bieden op een eerlijke, duurzame en economisch rendabele manier om je bedrijf te runnen en een vermindering van de regeldruk.

(Tip: volg Derk op twitter, instagram of facebook!)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.