21 november 2018

Wie is eigenlijk de baas? De minister of de verzekeraar...?

Het CDA in Flevoland vindt de plannen voor de overname en doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen veel te mager. Het verdwijnen van 24-uurs spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde betekenen een te groot verlies en een te groot gezondheidsrisico voor de regio. De oplossingen die worden geboden zijn niet voldoende.

De plannen van St. Jansdal in Harderwijk voor een doorstart zijn op 21 november bekend gemaakt. Behalve de ingrepen in de SEH en de acute verloskunde staat ook de definitieve sluiting van een OK in de plannen. Dit betekent voor Lelystad en de regio dat het niveau voor een noodzakelijke ziekenhuisvoorziening onder het minimum zakt. De continuïteit van zorg wordt met dit voorstel niet geborgd.

Personeelsgebrek?
Het argument dat minister Bruins heeft genoemd tegen een volwaardige zorgvoorziening (het personeelsgebrek zou SEH onmogelijk maken) vinden we niet overtuigend. Bovendien betekent een dergelijk argument dat er juist méér gedaan moet worden om dit op orde te krijgen. Wat het CDA betreft mag dit geen reden zijn om de handdoek in de ring te gooien, integendeel!

De oplossingen die worden geboden, zoals een uitgebreide dokterspost in Emmeloord, zijn voor het CDA onvoldoende. Dergelijke voorzieningen kunnen het verlies aan fatsoenlijke zorg maar voor een deel opvangen. Écht acute gevallen zijn dan aangewezen op ziekenhuizen die voor veel mensen ver buiten de regio liggen, zoals Zwolle, Heerenveen, Almere of Harderwijk.

Flevoland Tafel

Het CDA vindt het ook van groot belang dat de maatschappelijke effecten voor patiënt en personeel veel beter betrokken moeten worden bij de overnamegesprekken die de curator voert. De patiëntenorganisaties en personele vertegenwoordiging moeten nadrukkelijker een plekje aan tafel krijgen. Gedeputeerde Hofstra heeft in een recent gesprek met minister Bruins niet voor niets de invoering van een "Flevoland Tafel" geopperd, een idee dat wij steunen.

Het CDA staat in nauw contact met haar fractie in de Tweede Kamer en zal deze zorg onder de aandacht blijven brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.