21 juni 2022

CDA Almere bezoekt Stadsboerderij Kemphaan

Tussen de koeien, kippen en het hooi van de Stadsboerderij ging CDA Almere in gesprek met boer Tom Saat over de toekomst van de stadslandbouw. 

De Stadsboerderij is een biologisch-dynamisch boerenbedrijf met koeien, akkerbouw en groenteteelt. Ze pachten de grond van de gemeente Almere. De graasgebieden en de akkers liggen verspreid in en rond Almere. Het erf van de boerderij en de stallen liggen op het Stadslandgoed de Kemphaan.
In 2021 heeft de Stadsboerderij de eerste tractor ter wereld die op waterstof loopt, aangeschaft. De tractor wordt in augustus naar verwachting geleverd. Een belangrijke innovatie om van de vervuilende diesel af te komen.
Kees Sanderse van de CDA fractie: ‘Uit het gesprek kwam naar voren dat de toekomst van het boerenbedrijf gezocht kan worden in een grondgebonden melkveehouderij, hierbij is sprake van een kringloop van mineralen. Gras en maïs worden aan het vee gevoerd en met de mest van het vee worden deze voedergewassen weer bemest. Door deze kringloop op bedrijfs- of regionaalniveau is geen transport van ruwvoer en mest noodzakelijk.’
Het bezoek aan de Stadsboerderij geeft veel stof tot nadenken en CDA Almere komt hier zeker op terug!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.