20 december 2017

CDA Almere Jaaroverzicht 2017 Januari / februari

CDA Almere Jaaroverzicht 2017 Januari / februari: “Steun bij opzetten activiteiten ouderen”

Verschillende groepen ouderen vertellen ons vast te lopen als ze kleinschalige activiteiten willen organiseren. Reden: er is geen vangnet van iemand of een organisatie die hen helpt het initiatief weer op gang te helpen. Waar dat voor jongeren wel geborgd is, is dat voor ouderen niet.

Om dan maar te zeggen dat je moet aansluiten bij activiteiten in buurthuizen ‘want daar gebeurt al zo veel’, geeft je geen keuze om te doen wat bij je past. Daarom heeft de fractie dit geagendeerd en besproken in de raad. De wil om ouderen te helpen, hebben verschillende partijen uitgesproken. Bij de begroting werd een motie voor ouderenbeleid ingediend, maar hij haalt het niet. Het CDA wil de komende jaren zorgen voor samenhang in alles wat ouderen helpt mee te doen in Almere.

Duidelijk is dat er meer samenhangende hulp nodig is. Daarom zal het CDA de komende jaren blijven strijden om dat te realiseren.

Ook in het nieuws:

  • Berovingen NS-station Oostvaarders

  • Nut van een monumentenverordening

  • Ontwikkelplan Stadstuinen Poort

Januari:

24 januari – Een drietal jongeren is in korte tijd beroofd bij NS-station Oostvaarders. In antwoord op onze schriftelijke vragen zegt het college dat er geen sprake is van een trend of patroon.

https://almere.notubiz.nl/document/5052520/1/05%20CDA%20Beroving%20bij%20station%20Oostvaarders%20ANTWOORD

26 januari – De fractie twijfelt aan het nut van een Monumentenverordening. We gaan erover met  de wethouder in debat in de raad. Het debat is te volgen als u rechts in de blauwe balk kiest voor (5. Plenair).

https://almere.notubiz.nl/vergadering/393752/473e%20Politieke%20Markt%2009-02-2017?

Februari:

2 februari – Start besprekingen plannen Stadstuinen Poort met moties afwikkeling verkeer en schrappen van de sporttrack. Die over betere verkeersdoorstroming wordt aangenomen.

https://almere.notubiz.nl/document/5340222/3/Motie_CDA%2C_VVD%2C_SP_en_PVV_Succesvolle_verkeersdoorstroming_Poort_%28RG-89%29_MOTIE

16 februari – Agendavoorstel Vangnet en keuzevrijheid ouderen, waar we pleiten voor hulp aan ouderen als zij vastlopen bij het organiseren van activiteiten.

https://almere.notubiz.nl/document/4976879/3/%28RG-29%29_Agendaverzoek_CDA_vangnet_en_keuzevrijheid_voor_ouderen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.