11 november 2020

CDA beschermt detailhandel Markerkant

Het CDA heeft ervoor gezorgd dat kleinschalige detailhandel zich ook na 2024 kan blijven vestigen op de Markerkant. De partij heeft hiertoe een amendement ingediend, dat op brede steun van de gemeenteraad kan rekenen.

In de Detailhandelvisie 2020 stond het voornemen om, bij de herziening van het bestemmingsplan gepland in 2024, de bestemming detailhandel te laten vervallen voor bedrijven aan de Markerkant. Dit betekent dat zittende bedrijven nog zouden mogen blijven, maar dat nieuwe zich niet meer aan de Markerkant mogen vestigen. In de Detailhandelvisie wordt namelijk gepleit voor een concentratie van alle stadsverzorgende functies in het stadscentrum van Almere. De bedrijven aan de Markerkant zouden concurrerend voor het stadcentrum zijn.

Panden stadcentrum ongeschikt en te duur
Dankzij een breed aangenomen amendement zijn deze plannen voorkomen. Hiermee komt het CDA op voor kleine ondernemers, vaak familiebedrijven. Raadslid Riekje van Belle: ‘In 2014 is vastgesteld dat de Markerkant het enige bedrijventerrein in Almere is waar detailhandel zich mag vestigen. Op alle andere bedrijventerreinen mag dit niet. Veel bedrijfjes die hier zijn gevestigd hebben een ander bedrijfsmodel dan die in het stadscentrum. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van groothandel met een winkel, die hebben ruimte nodig voor opslag en logistiek. Of een webwinkel in combinatie met het geven van workshops. Daarvoor zijn de panden in het stadscentrum meestal niet geschikt. Daarbij is het voor beginnende ondernemers vaak te duur om zich in het stadcentrum te vestigen.’

Flexibiliteit is een pré
Almere gaat de komende decennia nog flink groeien. Naast inwoners trekt dit ook meer bedrijvigheid aan. Een flexibele invulling van de Markerkant is volgens het CDA dan juist een welkome aanvulling op de detailhandel in het stadscentrum van Almere. ‘Wanneer het stadscentrum aantrekkelijker en betaalbaarder wordt, zullen ondernemers daar vanzelf naartoe trekken en komen de panden aan de Markerkant weer vrij voor startende ondernemers. Zo bieden we maximaal ruimte om te ondernemen in Almere’, besluit Riekje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.