30 oktober 2020

CDA pleit voor gratis mondkapjes VO, MBO en HBO

Het CDA maakt zich grote zorgen nu blijkt dat op verschillende middelbare scholen in Almere geen mondkapje wordt gedragen in de openbare ruimte door een groot deel van de jongeren. Dit gaat in tegen het dringend advies van het kabinet. Deelname van jongeren aan de Coronaregels is essentieel in de bestrijding van het virus, zo stelt de partij.

Lesley van Hilten, fractie-assistent CDA trekt aan de bel. ‘Er bereiken mij veel signalen van verontruste ouders, die bang zijn voor besmetting binnen hun gezin. Zeker jongeren in de bovenbouw van de middelbare school en studenten blijken net zo besmettelijk te zijn als volwassenen. Ouders hebben sowieso al zorg om besmetting omdat hun kroost met gemiddeld dertig andere leerlingen in de klas zit. In de openbare ruimten komen ze zelfs in contact met honderden andere jongeren. Op verschillende scholen draagt een groot deel van de jongeren echter geen mondkapje in de openbare ruimte onder het mom dat het nog niet verplicht is.

Jongeren stimuleren
Het CDA wil jongeren stimuleren om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen door zich aan de Coronaregels te houden en een mondkapje te dragen. Het is van belang dat daar binnen de scholen extra aandacht voor komt. Het CDA dient daarom een motie in waarin wordt voorgesteld dat de gemeente eenmalig alle scholieren en studenten een gratis mondkapje aanbiedt op school. ‘Wij denken dat een grappig mondkapje een stimulerende werking heeft. Daarnaast roepen wij de wethouder Onderwijs op om scholen te wijzen op hun verantwoordelijkheid in de handhaving van de Coronaregels. Indien scholen aangeven dat zij hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar hebben, dan willen wij dat de gemeente buitengewone opsporingsambtenaren inzet om ondersteuning te bieden bij de handhaving. Alleen samen mét de jongeren krijgen we Corona eronder’, zo besluit Lesley.

Zie ook bericht op Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/200717/cda-zet-boa-s-in-bij-scholen-voor-naleving-coronaregels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.