30 juni 2020

Doorgaan met Floriade

Terwijl de Coronacrisis veel vragen opriep, speelde er de afgelopen tijd nog een andere hoofdbreker voor fractievoorzitter Bastiaan Malotaux: de Floriade. ‘De beslissing om door te gaan met de Floriade is een weloverwogen keuze’, stelt hij.

 Door de coronapandemie kwam ook de Floriade in zwaar weer terecht. Hoeveel vertraging lopen we op? Komen er nog wel bezoekers? Kunnen we het nog wel waarmaken? Is uitstellen niet beter? Twee avonden per week zaten de woordvoerders Floriade de afgelopen maanden bij elkaar om antwoord te krijgen op deze- en nog vele andere vragen. Een verkenning door van Dorenmalen naar drie scenario's volgde: het eerste scenario behelsde een exitstrategie. Het tweede scenario ging uit van uitstel van de Floriade met een of twee jaar. In het derde scenario werd gekeken of de Expo door kon gaan, maar dan met aangepaste ambities.
 

Doorgaan enige zinnige optie

Bastiaan: ‘Het duurde lang voordat de grote vraag voor mij bij optie drie beantwoord werd: wat kan er niet meer met de Floriade door de Coronacrisis?’ Het antwoord blijkt na maanden intensief onderzoek te zijn dat Almere de doelstellingen van de Floriade nog steeds kan halen, maar dat de kosten hoger worden dan eerder begroot. ‘Dat is natuurlijk enorm balen, maar daar zijn al wel risicoreserveringen voor gedaan’, verzekert Bastiaan. Stoppen of uitstellen zijn voor het CDA geen optie. Simpelweg omdat deze varianten duurder blijken te zijn dan doorgaan. ‘Er is al zoveel geld geïnvesteerd, dat gooi je niet met het badwater weg. Dat zou pas een desinvestering zijn!’ De gemeente heeft inmiddels met zo’n 100 partijen afspraken gemaakt. Stoppen of uitstel betekent vele claims en dus extra kosten. Bovendien vindt het CDA het belangrijk om je te houden aan gemaakte afspraken. ‘Je kunt geen lange termijn beleid doorvoeren als je om de paar jaar heen en weer zwabbert’, betoogt Bastiaan.

Schouders eronder!

Over een aantal jaar weten we pas wat de daadwerkelijke economische spin-off van de Floriade zal zijn. Voor nu weten we in ieder geval dat de Floriade ons een vervroegde verbreding van de A6, een complete opknapbeurt van het Stationsplein, een hogeschool Aeres en vele banen via het Floriade Werkt Bedrijf heeft opgeleverd. Op 19 juni jongsleden gaf CDA gedeputeerde Jan-Nico Appelman het startsein voor de bouw van het Food Forum op het Floriadeterrein. Dit wordt de ontmoetingsplek waar deskundigen samenwerken aan het voedselsysteem van morgen. Dus samen met de provincie en vele andere partijen zetten we onze schouders eronder en gaan we een mooie wereld tuinbouwexpositie neerzetten!’ Zo besluit Bastiaan zijn verhaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.