24 februari 2019

Een hele goede morgen

Het CDA wenst u een hele goede morgen


20 maart a.s.: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Flevoland
De IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam moet de komende jaren worden aangelegd.
Het CDA steunt de Floriade. Het is een prachtig publieksevenement, met een prominente rol voor de Flevolandse agro-sector.
De provincie moet er op toezien dat er in Almere voldoende nieuwe huizen kunnen worden gebouwd, voor alle doelgroepen.

Tweede Kamer
Er moet een noodplan komen voor meer woningen in grote steden.
Veiligheid in de buurt is belangrijk daarom moet de wijkagent terug in de wijk.
Het hinderen van hulpverleners moet zwaarder bestraft worden. Daarvoor ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Europa
Het CDA werkt aan een schonere lucht in Almere Stad omdat CO2-uitstoot wordt verminderd door goede afspraken met bedrijven en schonere auto's.
We verminderen illegale migratie door te investeren in samenwerking bij grenscontroles en bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Terroristen en criminelen worden tegengewerkt omdat de politie makkelijker informatie kan delen met collega's over de grens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.