30 december 2017

Jaar 2017: september en oktober

CDA Almere Jaaroverzicht september/ oktober 2017: “Deltaplan bestrijding eenzaamheid”

Niet alleen ouderen zijn eenzaam. Het kan iedereen overkomen, eenzaam worden. Het CDA wil dat iedere Almeerder kan meedoen aan het leven,kan meedoen in de samenleving. Om de eenzaamheid te bestrijden heeft het CDA bijeenkomsten georganiseerd om te laten zien dat er verschillende vormen van eenzaamheid bestaan en dat ieder vorm een eigen aanpak nodig heeft. Dankzij onze partij komt er nu een onderzoek om vast te stellen welke vormen in Almere veel voorkomen. Daarmee gaat het CDA zich inzetten om de eenzaamheid aan te pakken.

Verder in het nieuws:

  • Thuiszittende leerlingen mogen van school switchen

  • Organisatiestructuur Flevocampus evalueren

  • Nieuwe inrichting woonlastenfonds

  • Renoveren Dreven in Poort

September:
21 september - leerlingen die dreigen vast te lopen op hun huidige school worden door onze motie niet langer verplicht te blijven zitten op de huidige school totdat er een oplosbaar conflict ligt. De wethouder moet nu schoolswitchen toestaan voordat er een conflict ligt.

https://almere.notubiz.nl/document/5561659/2/%28RG-180%29_Motie_CDA_Versoepeling_mogelijkheid_tot_schoolswitchen

28 september - De wethouder zet een organisatiestructuur neer om de Flevocampus sneller een succes te laten zijn. Omdat wij van betrokkenen hebben gehoord dat een dergelijke structuur nog niet echt nodig was hebben wij gevraagd deze over een jaar te evalueren. De raad stemde tegen.

https://almere.notubiz.nl/document/5709049/2/Motie_CDA_Evaluatie_governance_structuur_Flevocampus_%28RG-190%29

Oktober:
5 oktober -  Wij vinden het woonlastenfonds belangrijk. In het oog van reactiverend armoedebeleid willen wij onderzoek doen naar vernieuwende manieren om met Woonlastenfonds om te gaan.

https://almere.notubiz.nl/document/5762147/1/4__Motie_VVD_en_CDA_Sturing_woonlastenfonds%28RG-191%29_AANGENOMEN

10 oktober – Twee belangrijke dreven in Poort zijn tegelijkertijd afgesloten voor renovatie. Dat brengt extra verkeersdruk in Poort met zich mee. Het college zegt niet anders te kunnen, vanwege de niet-vorst bestendigheid van de Dreven.

https://almere.notubiz.nl/document/5871898/1/68%20CDA%20Verkeersomleidingen%20en%20-opstoppingen%20Almere%20Poort%20ANTWOORD

12 oktober - Om draagvlak te vinden voor de hoognodige bestrijding van eenzaamheid heeft het CDA samen met D66 een ronde tafelgesprek georganiseerd. De motie daartoe bij de begroting wordt helaas verworpen.

https://almere.notubiz.nl/document/5744663/3/Agendaverzoek_eenzaamheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.