22 december 2017

Jaaroverzicht 2017 maart en april

CDA Almere jaaroverzicht 2017 maart / april: “Rol ouders essentieel in onderwijs en jeugdzorg”
Ouders en onderwijs hebben vaak te weinig zicht op behandelingen door jeugdzorg. Dat zorgt ervoor dat zij niet kunnen meehelpen aan het slagen van de behandeling. Daarom zou onderwijs meer in de jeugdzorg moeten worden ingepast. Dat geeft docenten de kans ouders en leerling meer geleidelijk het jeugdzorgtraject binnen te laten komen. Dat bleek tijdens een werkbezoek van CDA Almere aan stichting Kanjertraining. Drie Almeerse docenten uit zowel het basisonderwijs als het mbo vertelden waar zij tegenaan lopen bij het helpen van kinderen met gedragsproblemen.

Daarom wil het CDA de komende jaren:

  • dat ouders weer hun rol kunnen pakken in het onderwijs, zodat ze hun verantwoordelijkheid weer kunnen nemen.

  • pesten op school zo veel mogelijk uitbannen.

Ook in het nieuws:

  • Bijvoeren Schotse Hooglanders

  • Minder regels gewasbeschermingsmiddelen De Vaart

  • Presentatie Rondje Weerwater

Maart:1 maart – Het bijvoeren van de Schotse Hooglanders op Isla Bonita is geen taak van de gemeente, maar van de eigenaar en is overigens wel gebeurd. Dat zegt het college in antwoord op onze schriftelijke vragen.

https://almere.notubiz.nl/document/5135558/1/18%20RB%20Aan%20CDA%20-%20Bijvoeren%20Schotse%20Hooglanders

23 maart – Dankzij ons aangenomen amendement hebben tuinders van De Vaart minder regels bij het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen.

https://almere.notubiz.nl/document/5093753/1/Amendement_CDA_en_VVD_Gebruiksregels_%28RG-51%29_AMENDEMENT

April:
11 april – Mede naar aanleiding van een werkbezoek met het onderwijswerkveld, ving de fractie signalen op dat ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs verbetering behoeft. Daarover zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college.

https://almere.notubiz.nl/document/5326919/1/27%20CDA%20Ouders%20moeten%20meer%20betrokken%20worden%20bij%20de%20jeugdzorg%20ANTWOORD

20 april - Wethouder Froukje de Jonge presenteert de plannen voor het Rondje Weerwater. Inwoners hebben tijdens een bijeenkomst in het KAF de kans gekregen mee vorm te geven aan de plannen. https://almere.notubiz.nl/document/5317381/2/3_Rondje_Weerwater_%28RV-28%29_BESLUITENLIJST

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.