31 december 2017

Jaaroverzicht 2017: november en december

CDA Almere jaaroverzicht 2017: november en december.

“Begroting: geen beleid en goedkoper busabbonnement ouderen”

Twee burgermoties om ouderen te helpen beter mee te doen in de samenleving, hebben het niet gehaald. Ondanks steun van het CDA, dat al ruim een jaar vecht voor extra ondersteuning. Daar waar dat bijvoorbeeld voor jongeren al jaar en dag geregeld is. Jammer, want wij denken dat je een leven lang Almeerder bent en je thuis moet voelen. Na de verkiezingen zetten wij onze strijd voort.

November:
2 november: begroting

  • Het adviesorgaan senioren Almere dient een motie in voor integraal ouderenbeleid, die wij van harte ondersteunde. Helaas haalde de motie het net niet.

https://almere.notubiz.nl/document/5825197/2/%28RG-233%29_Motie_PVV%2C_CDA%2C_SP%2CAPOPA_Integraal_ouderenbeleid%2C_motie_Adviesorgaan_Senioren_Almere

  • We steunen de burgermotie bij de begroting om het dal-vrij 65+ busabonnement terug te krijgen. Helaas is er geen meerderheid voor.

https://almere.notubiz.nl/document/5830206/1/%28RG-245%29_Motie_CU_APOPA_CDA_PVV_Dal_vrij_65plus_busabonnement%2C_motie_Kanis

  • Wij roepen alle betrokken partijen op (ook commerciële organisaties) op tot samenwerking om problematische schulden bij jongeren te kunnen aanpakken.

https://almere.notubiz.nl/document/5826958/2/%28RG-265%29_Motie_CDA_Samenwerken_motie_schulden

  • 2018 moet een overgangsjaar worden om de inkomensafhankelijke toeslag om te zetten van een collectieve voorziening naar maatwerk.

https://almere.notubiz.nl/document/5900898/1/40__Motie_PvdA%2C_CDA_en_D66_inkomenafhankelijke_toeslag_%28RG-284%29_AANGENOMEN

  • Er komt geen voetbalveld / voetbalclub in Almere Poort, hoewel we daar wel voorpleitten door de komst van schoolsportvelden.

https://almere.notubiz.nl/document/5825166/2/%28RG-227%29_Motie_CDA_SP_Schoolsportvelden_voor_potentie%CC%88le_voetbalclub

29 november – Vorig jaar al in de enquete veiligheid geconstateerd en nu ook weer door bewoners van de Noorwegenkade: er is te weinig (straat)verlichting in Poort. Wij stellen er schriftelijke vragen over.

https://almere.notubiz.nl/document/5954810/1/78%20CDA%20Voldoende%20straat%20verlichting%20in%20Poort

December:
5 december - Bewoners hebben hun zorgen geuit over het uitblijven van afdoende bouwbegeleiding bij hun IBBA-zelfbouw woning. Omdat dat wel de afspraak is, heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld.

https://almere.notubiz.nl/document/5980801/1/81%20CDA%20Bouwbegeleiding%20IBBA

13 december – Veel Almeerders klagen over de slecht aangegeven en langdurende wegomleidingen bij fietspaden. Door alle wegwerkzaamheden is fietsen in Almere even niet zo leuk.

https://almere.notubiz.nl/document/6014349/1/83%20CDA%20Omleiding%20fietspad%20en%20onduidelijke%20wegwijzers

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.