28 december 2017

Jaaroverzicht: juli en augustus 2017

CDA Almere jaaroverzicht 2017

Juli en Augustus: “Geef structureel geld aan bestrijding laaggeletterdheid”

20.000 Almeerders. Dat is het aantal laaggeletterden in onze stad. Dat zijn mensen die zo veel moeite hebben met lezen en schrijven dat zij in het dagelijks leven uitwegen moeten bedenken om te verhullen dat zij geen werkinstructies of vertrektijdenborden kunnen lezen of een mailtje kunnen typen.

Door alle (digitale) ontwikkelingen kun je niet meer mee met de eisen die werk en werkgevers aan je stellen. Of om zelfstandig jouw huishouden draaiende te houden. Mensen die daarom niet weten hoe ze moeten meedoen. Dat wil het CDA niet; ieder Almeerder moet een leven lang kunnen meedoen.

Daarom willen wij structureel geld uittrekken om deze 20.000 Almeerders te leren lezen en schrijven.

Verder in het nieuws:

  • Vragen over functioneren hulpmiddelenleverancier

  • Vragen over vernielingen Parkhuys en Luierpark

Juli:
10 juli – N.a.v. signalen van bewoners stelt de fractie schriftelijke vragen over het functioneren van het WMO-vervoer en de hulpmiddelenleverancier. Voor de taxi is een verbeterplan aan de gang en gaat het bergopwaarts. De leverancier moet aan de slag met verbeteringen.

https://almere.notubiz.nl/document/5643084/1/51%20CDA%20Inclusieve%20samenleving%20voor%20ouderen%20en%20rolstoelafhankelijken%20ANTWOORD

20 juli – Voor de bestrijding van laaggeletterdheid was incidenteel geld beschikbaar. Onze motie structureel geld ter beschikking te stellen, is helaas verworpen.

https://almere.notubiz.nl/document/5551397/2/%28RG-163%29_Motie_CDA_laaggeletterdheid

Augustus:
10 augustus – Binnen een week hebben groepen jongeren vergelijkbare vernielingen aangericht in de Parkhuys-tuin en het Luierpark. Volgens het college staan de twee zaken los van elkaar.

https://almere.notubiz.nl/document/5716095/2/56

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.