07 februari 2020

Nieuw coalitieakkoord: ‘Een frisse start’


Na de val van het college van B&W Almere in november 2019, is het CDA gevraagd om deel te nemen aan een nieuwe coalitie. De onderhandelingen hebben enige tijd in beslag genomen, maar de inspanningen zijn niet voor niets geweest. Er ligt een fris coalitieakkoord met een duidelijk CDA geluid. Samen met onze coalitiepartners gaan wij de uitdagingen voor Almere aan. Zoals wij dat altijd gedaan hebben. Niet tegenover elkaar, maar zij aan zij. Waarbij we rekening houden met elkaar, uitgaande van onze Christen democratische uitgangspunten.

Gezonde financiele toekomst
Het CDA hecht grote waarde aan een degelijk financieel beleid. Dit betekent beter inzicht in uitgaven en risico’s van de gemeente. Er komen duidelijke spelregels over hoe de gemeente met haar reserves moet omgaan. Zodat Almere een gezonde financiele toekomst tegemoet gaat.

Werk en inkomen
Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Daarbij gaat het om meedoen, meewerken en indien mogelijk je eigen inkomen verdienen of vrijwilligerswerk doen. Daarom verschuift de focus naar het begeleiden van mensen naar betaald werk. Voor wie dit echt niet mogelijk is, zoeken we naar een manier om toch mee te doen in samenleving.

Wonen
Het CDA vindt dat mensen die binding hebben met Almere of gehecht zijn aan een pepaalde wijk, daar zoveel mogelijk moeten kunnen blijven wonen. Dus als een oudere bijvoorbeeld kleiner of gelijkvloers wil gaan wonen, maar de wijk niet wil verlaten, dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Jonge mensen moeten na hun studie ook in Almere kunnen blijven wonen. Zij kunnen nu bijna nergens betaalbare woonruimte vinden. Daarom wordt de komende tien jaar flink geinvesteerd in woningen voor jongeren. Zo worden er 1000-2000 zogenaamde jongerenwoningen gebouwd. Het betreft woningen waar jonge mensen tot en met 28 jaar, maximaal vijf jaar, mogen blijven wonen. Deze jongerenwoningen komen bovenop de reeds geplande 1000-2000 studentenhuizen in komende tien jaar. Dit zijn zijn geen aparte studiootjes, maar studentenhuizen met gedeelde voorzieningen zoals keuken en badkamer. Hierdoor kunnen er meer studenten worden gehuisvest en kunnen ze gezellig bij elkaar wonen. Zo zorgen wij ervoor dat de sociale woningbouw beschikbaar blijft voor starters.

Het CDA geeft ruim baan aan initiatieven van Almeerders die voor elkaar willen zorgen en/of gezelligheid zoeken bij elkaar in de vorm van gezamenlijk wonen. Zij krijgen een vast aanspreekpunt, die ze door de procedure heen leidt.  Een goed voorbeeld van zo’n gezamenlijk wooninitiatief is de ‘Krasse Knarrenhof’.

Woonoverlast
Woonoverlast kan het woonplezier van inwoners volledig vergallen en wordt vaak veroorzaakt door een stapeling van problemen bij een of meerdere buurtbewoners. Zij aan zij met betrokken partners zoals:  woningbouwcorporaties, politie en buurtbemiddelaars gaat het CDA dit probleem te lijf.

Ondernemen
Het CDA ziet het bedrijfsleven als de hoeksteen van de economie. Daarom moet ondernemen niet onnodig moeilijk worden gemaakt door wetten en regels. Nog dit jaar wordt begonnen met schrapsessies waarbij de gemeente samen met ondernemers gaat kijken welke regels kunnen worden afgeschaft.

 Vanaf donderdag 13 februari 2020 zal Froukje de Jonge (zie foto bovenaan dit artikel) weer zitting gaan nemen in het College van B&W Almere, namens het CDA.


Zie ook:

Froukje de Jonge: "Wethouderschap is als Nederlands elftal"  (bron: Omroep Flevoland)
 
Froukje de Jonge vertrekt als burgemeester Stadskanaal (bron: RTV1)
 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.