08 januari 2020

Veel CDA moties aangenomen afgelopen jaar

                                                                   Overzicht resultaat CDA moties 2019

2019 was een bewogen politiek jaar. De CDA-fractie heeft de voorstellen van het College van B&W beoordeeld, als vertegenwoordiger van de CDA-stemmer. Er zijn vele schriftelijke vragen en moties ingediend of medeondertekend met andere partijen.

Hierboven ziet u een overzicht van de resultaten van de CDA-moties in 2019. Het overgrote deel van de moties is aangenomen en daarmee heeft het CDA, ook vanuit de oppositie, haar stem laten horen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.