Riekje van Belle

lid gemeenteraad

Riekje van Belle
Ik ben Riekje van Belle (in 2018: 41 jaar) en met veel plezier woon ik met mijn gezin in Almere Verzetswijk. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandige in het bedrijfsleven. Ik heb mijzelf kandidaat gesteld om mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten voor onze stad. Goede zorg vind ik belangrijk: Zorg voor ouderen, zorg voor de jeugd en zorg voor elkaar!

Lid gemeenteraad fractie CDA

Taak: de portefeuilles van de Wethouders Veeningen en Hoek, dwz:

M. Veeningen (D66) – Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling, Onderwijs-Arbeidsmarkt
- Economische zaken
• werkgelegenheid/vestigingsbeleid
- grondbeleid
- ruimtelijke ontwikkeling
- regie fonds verstedelijking
- recreatie en toerisme
- aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
- beleid vergunningverlening
- revitalisering bedrijventerreinen
- internationale betrekkingen
- markt
- vastgoed

Bestuurlijk trekker van opgave:
- Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven


J. Hoek (GroenLinks) – Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing
- Regie Almere 2.0
- Bestuurlijke verbetering
• participatie
• democratisering
- Duurzame ontwikkelingen• milieu
• energietransitie
• circulaire economie
• aardgasloos
• groen/blauw
• afval
• Warmtevisie
- Innovatie
- Mobiliteit/bereikbaarheid en vervoer
- Omgevingswet en Omgevingsvisie
- Dierenwelzijn
- Wonen
• inbreiding bestaande wijken
• toekomstbestendig maken

Bestuurlijk trekker van opgave:
Verduurzaming

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.