Bastiaan Malotaux

lid gemeenteraad

Bastiaan Malotaux
Ik ben Bastiaan Malotaux en al sinds 2005 actief in de Almeerse politiek en ben de fractievoorzitter van CDA Almere.
De komende jaren wil ik mij inzetten om te zorgen dat iedereen in Almere mee kan doen.

Taak: fractie voorzitter
Leeftijd: geboren in 1985
Woont in stadsdeel: Almere Buiten


Taakverdeling:

de portefeuilles van wethouder Julius Lindenbergh:

- Financiën
- Sport
- Dienstverlening, toezicht, handhaving
- Bedrijfsvoering, incl. HRM
- Wonen
- Mobiliteit (excl. regio)

- Bestuurlijke trekker van de opgave Wonen

en van Wethouder Jan Hoek:

- Regie Almere 2.0
- Bestuurlijke verbetering
- Participatie
- Democratisering
- Duurzame ontwikkelingen
- Milieu
- Energietransitie
- Circulaire economie
- Aardgas loos
- Groen/blauw
- Afval
- Warmtevisie
- Innovatie
- Regionale mobiliteit
- Omgevingswet en Omgevingsvisie
- Floriade

- Bestuurlijk trekker van de opgaven Verduurzaming en Floriade.
   Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Energy on upcycling + groenblauw.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.