Lesley van Hilten

Fractie assistent

Lesley van Hilten
Mijn naam is Lesley van Hilten. Inmiddels ben ik al lange tijd actief voor het CDA Almere in de gemeenteraad. Ik ben een echte Almeerse, geboren in Amsterdam (omdat het Flevoziekenhuis er nog niet was) maar opgegroeid in Almere. Almere is echt mijn stad. Ik zet mij met veel plezier en vastberadenheid in voor een mooi Almere, zodat iedereen zichzelf kan ontplooien binnen de grenzen van zijn of haar kunnen.

Het is belangrijk dat er met een eerlijke en bovenal rechtvaardige blik gekeken wordt naar de voorstellen die invloed hebben op de levens van iedere inwoner in Almere. Hierbij moet je oog hebben voor kwetsbare groepen. Je moet er gemakshalve niet vanuit gaan dat iemand niets kan, noch accepteren dat mensen leven in een uitzichtloze situatie. Iedereen is waardevol en doet ertoe! Met de juiste hulp kan iedereen een betekenisvol leven hebben.

Portefeuille/ woordvoerder op de volgende onderwerpen:

Vergunning toezicht en handhaving
Dienstverlening, toezicht, handhaving
Wonen
Beleid vergunningverlening
Regionale samenwerking
Participatie
Afval
Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp
Sluitende aanpak zorg en onderwijs
Integratie, diversiteit en inclusie
Werk en inkomen
Schulden voorkomen en oplossen
Maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang/crisisopvang/veilig thuis/beschermd wonen

 

Contact: Stuur een e-mail naar het fractie secretaraat

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.