Lesley van Hilten

Fractie assistent

Lesley van Hilten
Mijn naam is Lesley van Hilten. Al mijn hele leven woonachtig in deze prachtige stad. Afgelopen periode heb ik mij mogen inzetten voor Almere, ook deze nieuwe raadsperiode zal ik dat met veel plezier en inzet blijven doen.

Sociale vraagstukken zal ik met een empathische maar rechtvaardige blik blijven bekijken. Almere een stad voor jong én oud.

Fractie assistent met als taken de portefeuilles van Wethouders Soetekouw en Dijkstra, (minus deel onderwijs) d.w.z:

J.A. Soetekouw (PvdA) – Sociaal domein, Diversiteit en Inclusie
− WMO
• Individuele ondersteuning
• Groepsgerichte ondersteuning
• Hulpmiddelen
- Wijkteams
- Laaggeletterdheid
Integratie, diversiteit en inclusie
- Werk en inkomen
- Schulden voorkomen en oplossen

Bestuurlijk trekker van opgave:
- Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag


A.S. Dijkstra (ChristenUnie) – Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid
- Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp
- Veilig thuis
- Publieke gezondheidszorg
- Welzijn

Bestuurlijk trekker van opgave:
- Gezond in Almere
- (G)oud in Almere: het verzilveren van de vergrijzing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.