Glastuinbouw


De glastuinbouw in de Buitenvaart moet kansen krijgen om op innovatieve wijze zich te ontwikkelen. Grootschaliger toepassing van warmtekrachtkoppeling en alternatieve vormen van duurzame energie kunnen daarbij helpen. Het CDA is in dit verband voor het onderzoek naar ultradiepe geothermie (dieper dan 5 km). Voor een stad die op weg is naar een toekomst zonder aardgas kan deze nieuwe energiebron ook kansen bieden voor de stadsverwarming zonder aardgas. Uit zorgvuldig uitgevoerd onderzoek moet eerst blijken dat de toepassing effectief en veilig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.