Infrastructuur


Voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een goede infrastructuur voor Almere. De alzijdige ontsluiting van Almere via spoor en weg is essentieel. Een IJmeerverbinding zowel voor weg als spoor is voor het CDA absoluut noodzakelijk. De verdere uitbreiding van Almere via Almere Pampus kan voor het CDA pas plaatsvinden als de IJmeerbrug gerealiseerd wordt. De verdubbeling van de N305/N301 is nodig om een betere doorstroming te krijgen in de richting Nijkerk/Amersfoort. In Almere Poort is de circulatie van het autoverkeer niet goed. Het CDA heeft zich in de afgelopen periode ingezet om dat te verbeteren. Met het groter worden van de stad moeten de interne verkeersaders voldoende capaciteit krijgen. De aan- en afvoerwegen van en naar de A6 vormen een eerste aandachtspunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.