Migranten


Integratie en participatie van migranten blijft in de komende decennia de aandacht vragen in Almere. In de lokale gemeenschap die het CDA in Almere voor ogen staat, zijn migranten goed geïntegreerd. Integratie is geen assimilatie: mensen hebben recht op hun eigen (gezins-) leven, godsdienst, cultuur en opvattingen. Niet alleen achter de voordeur, ook in het publieke domein mag dat tot uitdrukking komen in eigen instellingen en verbanden. Onze samenleving waarborgt grondrechten die niet altijd vanzelfsprekend zijn in de landen waar migranten vandaan komen. Misstanden of gebruiken die in strijd zijn met deze grondrechten en Nederlandse wetgeving moeten aan de kaak gesteld worden. Het op scherp stellen van tegenstellingen wijst het CDA echter af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.