Deel vluchtelingen ontevreden over tentenkamp

Radicalisering

Radicalisering van islamitische jongeren moet worden voorkomen. De komst van haatpredikers naar Almere moet met alle legale middelen bestreden worden. Wanneer er sprake is van financiering van moskeeën vanuit het buitenland, moet er openheid gevraagd worden. Gelukkig zijn er veel gematigde moslims en moslimbestuursleden die ook het gevaar van radicalisering van hun jongeren zien. Een goede samenwerking tussen ouders, politie, gemeente, scholen, buurtcentra en de moskeebesturen kunnen er voor zorgen dat de jongeren, die dreigen te radicaliseren, sneller in beeld komen.
Om deze samenwerking te optimaliseren is kennis en sturing nodig. Naast kennisverdieping is een meldpunt voor ongeruste ouders, leerkrachten e.a. nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.