Schuldhulpverlening

De schuldhulpverleningstrajecten worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Een duurzame uitstroming uit de bijstand wil het CDA bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Inventieve oplossingen met uitzendbureaus die werk bieden met behoud van uitkering, worden voorgestaan. Parttime werken in combinatie met bijstand moet mogelijk zijn. Bij participatie moet de ondersteuning bij uitstek maatwerk zijn. Bij het participatiebeleid worden de doelstellingen meetbaar gemaakt zodat geleerd kan worden van wat wel en niet werkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.