Thuiszorg


Wanneer je uitgaat van wat mensen kunnen, dan betekent dat minder algemene regels. Er moet maatwerk zijn bij de thuiszorg. Om maatzorg te kunnen leveren is het belangrijk dat uitgegaan wordt van vertrouwen. Uiteraard is een zorgvuldige indicatiestelling van belang. Klachten hierover verdienen aandacht en moeten kunnen leiden tot bijstelling. Mensen die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Persoons Gebonden Budget (PGB), kiezen vaak voor een bepaalde zorg/hulpverlener. Er wordt een band opgebouwd die belangrijk en prettig is voor cliënten.
Hier mag geen einde komen, enkel omdat de regels dat gebieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.