Verwarde personen


Het aantal personen met verward gedrag stijgt de laatste jaren. Met hun gedrag vormen deze mensen vaak een gevaar voor zich zelf en hun omgeving. Het CDA vindt compassie voor deze personen essentieel en wil dat in samenwerking met de buurt hulpverlening en opvang goed geregeld wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.