Wijkteams


Het CDA vindt het belangrijk dat sociale wijkteams aansluiten op buurtinitiatieven op het gebied van elkaar helpen en betrokken zijn met elkaar in de buurt. Wijkgerichte zorg betekent dat keuzes en zorgvraag van de mensen zelf centraal moet staan en niet een van bovenaf opgelegde ordening. Daar past een integrale aanpak bij met een samenhang tussen wonen-werken-welzijn-inkomen-zorg.

Experimenten met buurt- of wijkbudgetten moeten bevorderd worden. Privacy is belangrijk, maar soms staan de stringente privacyregels een goede integrale hulpverlening in de weg. Het is zaak hier een goede oplossing in te vinden. Vraaggericht en oplossingsgericht werken vereist een samenhangende aanpak. Immers, mensen zonder werk en in armoede hebben naast inkomensproblemen vaak problemen op allerlei andere gebieden van het leven: wonen, schulden, verslaving, psyché, zorg, opvoeding van kinderen etc.

In de sociale wijkteams moet het mogelijk gemaakt worden om een dergelijke samenhangende aanpak te gebruiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.