11 mei 2017

Groenbeleidsplan

Mooie plannen, voor een groen Dronten. De CDA-fractie waardeert het streven van het College ontzettend. De inzet op duurzaamheid, biodiversiteit en burgerparticipatie spreken ons erg aan.

Het CDA is het eens met het college dat de waarde en het belang van groen voor een prettige woon- en leefomgeving erkend dienen te worden.

Vanuit een van onze kernwaarden, rentmeesterschap, kent het CDA een besef van verbondenheid tussen de generaties. Zo voelen we ons bijvoorbeeld geroepen tot zorg voor natuur. Dit kan gaan om groen op het platteland en in de dorpen, binnen en buiten de bebouwde kom.

Wie investeert in meer groen, wordt daarvoor op meerdere fronten beloond. Dit zien we in het plan terug bij de passage over natuurwaarde en -beleving. De omgeving wordt niet alleen mooier, het heeft ook een positief effect op de bewoners, omdat zij zich prettiger voelen en meer gaan bewegen. Via deze weg leidt het investeren in meer groen tot positieve effecten op de gezondheid. Zo toonde KMPG in 2012 aan dat er, bij meer groen in de buurt, aanmerkelijk minder sprake is van depressies en angststoornissen bij bewoners en dat meer groen ook helpt bij de preventie van overgewicht.

Het verheugt ons om te zien dat ook duurzaamheid hoog in het vaandel staat in dit plan. De CDA-fractie onderschrijft de ambitie van het College om bij aanbestedingen duurzaamheid zoveel mogelijk onderdeel uit te laten maken van selectiecriteria. Daarnaast zijn we enthousiast over het feit dat het College de landschappelijke kwaliteiten van de dorpsbossen wil versterken door middel van duurzaam beheer.

Verder zijn we blij dat het College in wil zetten op intensivering van contact met de inwoners. Informeren over beleid en beheer van groen, activiteiten en relevante gebruiksmogelijkheden zorgt voor meer betrokkenheid en dat willen we dan ook aanmoedigen. Daarin in het zeker goed om het contact met de betrokken medewerkers binnen de organisatie laagdrempelig te houden. Daarnaast vinden we het erg goed dat bewoners van Dronten worden betrokken bij de actualisatie van beheerplannen. Zo kunnen bewoners echt betrokken zijn bij hun eigen woonomgeving en kunnen zijn hun wensen kenbaar maken.

Ook verheugt het ons dat er een vorm is gevonden om gebiedskennis en gebruikerservaring van bewoners te koppelen aan professionele kennis over aanleg, beheer en ontwerp van de openbare ruimte van de gemeente. We zijn van mening dat dit inderdaad een goede manier is om rekening te houden met de behoeftes van de gebruikers en verder komt dit natuurlijk het algehele kennisniveau ten goede.

Verder ondersteunen we het College volledig in haar ambitie om inwoners ruimte te geven om initiatief te nemen. Het ‘recht om uit te dagen’, waarbij inwoners kunnen laten zien dat zij een publieke dienst, in dit geval rond groenbeheer, net zo goed of beter kunnen dan de gemeente, had zo uit de koker van het CDA kunnen komen. Dit is in gemeenten als Leeuwarden en Amersfoort ook het geval en daar is het een groot succes. Wij denken dat het goed is dat de gemeente in het geval van een kwalitatief goed plan van inwoners, inderdaad faciliterend optreedt, eventueel met financiële ondersteuning of begeleiding. Dit zou wellicht in bewoordingen nog iets explicieter uitgewerkt kunnen worden in het plan. Wanneer een groep burgers, leden van verenigingen of organisaties denken een deel van het groenbeheer beter uit te kunnen voeren, moeten zij in de gelegenheid gesteld worden om dit inderdaad over te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.