06 februari 2022

behoud van dorps- en groene karakter

Als CDA-fractie herkennen we ons helemaal niet in het beeld dat door De Drontenaar wordt geschetst over de besluitvorming over de Procesnotitie voor de ontwikkeling van de Integrale Visie op de Leefomgeving.

Afgelopen donderdagavond lagen er twee moties op tafel over de procesnotitie Dronten ontwikkelt: Groen Links, SP en PvdA hadden een motie ingediend over inwonersparticipatie. Wij zijn als CDA een groot voorstander van inwonersparticipatie, maar niet in de vorm van een referendum of bindend advies.

De uiteindelijke belangenafweging en besluitvorming moet plaatsvinden in de gemeenteraad. Helaas was voor de linkse partijen geen compromis mogelijk over de invulling van de inwonersparticipatie: dit kon alleen in de vorm van een bindend advies van inwoners: ons voorstel om “de hoogste trede van participatie” in de motie te vervangen door een peiling of enquete onder inwoners was niet bespreekbaar. Daarom konden we als CDA deze motie niet steunen.

Met motie 2 van D66 en coalitiepartijen VVD, LD en CU werd een bandbreedte van groei met 65.000-75.000 inwoners vastgelegd. Als deze motie in stemming was gebracht, hadden we hier als CDA tegen gestemd !

Als CDA willen we immers het groene en dorpse karakter behouden en we zien niet goed hoe het dorpse karakter te behouden is bij een groei boven 65.000. Met 75.000 inwoners is Dronten vergelijkbaar met de omvang van Lelystad, een forse stad!

Uit peilingen die De Drontenaar eerder heeft gedaan onder inwoners blijkt, dat ook dat onze inwoners erg gehecht zijn aan het dorpse en groene karakter.

De procesnotitie is het startpunt voor het opstellen van de integrale visie op de leefomgeving.

Dronten-West is bijna afgebouwd. Om verder te kunnen groeien moet de raad vóór de zomer keuzes maken in welke richting (oost, zuid, west) Dronten verder mag groeien.

Want het groen in de kernen opofferen voor meer stenen willen we ook niet: de groene hoofdstructuur van Dronten moet blijven.

Daarom hebben we bij de plannen voor de bouw aan de Zuid bij de Flevomanege moties ingediend voor behoud van groen.

Willemien Wever

Raadslid en fractiesecretaris CDA Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.